Twitter Updates

  follow me on Twitter

  Papan Kenyataan


  Custom Glitter Text  Myspace Photo Cube


  PLAN MESRA - TAKAFUL ETIQA

  Manfaat Utama

  • Perlindungan dibolehkan sehingga umur 80 tahun.

  • Akhir tempoh kontrak keseluruhan Akaun Peserta akan dipulangkan + perkongsian keuntungan dari Akaun Peserta dan lebihan Akaun Khas Peserta.

  • Jika berlaku kematian, manfaat yang dibayar adalah jumlah perlindungan + Akaun Peserta Terkumpul + keuntungan Akaun Peserta.

  • Sekiranya berlaku keilatan kekal dan menyeluruh, jumlah perlindungan akan dibayar dalam 5 pembayaran. 10% daripada jumlah perlindungan serta amaun terkumpul dan keuntungan dari Akaun Peserta apabila sahnya keilatan, 10% pada ulang tahun pertama hingga tahun ketiga dan bakinya sebanyak 60% pada tahun keempat dari tarikh keilatan.

  • Nilai serahan Akaun Peserta terkumpul dari tahun kedua penyertaan. Boleh dikeluarkan tanpa perlu bayar balik.

  • Atas apa juga sebab, sekiranya anda tidak dapat meneruskan sumbangan, anda boleh memilih satu daripada pilihan di dalam ‘peruntukan bukan lucuthak’ untuk meneruskan penyertaan.


  MENJANGKAU HARAPAN MEMUGAR IMPIAN

  MENJANGKAU HARAPAN MEMUGAR IMPIAN
  Ketika mengendalikan Sistem SISMEP di Permatang Pauh. Sistem ini dapat mengenalpasti pengundi setiap rumah.

  Wednesday, January 7, 2009

  RAYUAN BANTUAN MANGSA KEBAKARAN RUMAH PANJANG DAKUN, JULAU.

  Adalah saya bagi pihak penduduk penduduk rumah panjang Rh. Dakun, Sg. Matop, P.209 Julau, Sarawak memohon bantuan kewangan atau sebagainya kepada mangsa kebakaran Rumah panjang pada bulan December 08. Panjang panjang yang terbakar pada akhir bulan Dec itu adalah 26 pintu. Sekarang mereka sangat perlukan bantuan daripihak yang berkenaan. Rumah panjang itu adalah terdiri daripada penduduk penyukong penyukong PKR. Kebanyakan mereka adalah petani. Mereka tidak ada sumber lain untuk mencari wang untuk mendirikan rumah mereka semula.
  Oleh sebab yang demikian, adalah saya dengan penuh harapan sekiranya pihak ibu pejabat PKR, Kuala Lumpur dapat memberi bantuan seterusnya. No. Bank Acc. AJKK Rumah Dakun, Matop, Julau adalah: 2001841000099496, Agro Bank Sarikei, Sarawak.Pihak PKR P.209 Julau dan saya sendiri telah melawat tempat kebakaran tersebut.
  Sekian. Terima kasih.
  Yang Benar,
  (Dr. Ambrose Labang Jamba)
  Ketua Bahagian PKR Bahagian P.209, Julau
  Sarawak.
  Tel: 0135612359