Twitter Updates

  follow me on Twitter

  Papan Kenyataan


  Custom Glitter Text  Myspace Photo Cube


  PLAN MESRA - TAKAFUL ETIQA

  Manfaat Utama

  • Perlindungan dibolehkan sehingga umur 80 tahun.

  • Akhir tempoh kontrak keseluruhan Akaun Peserta akan dipulangkan + perkongsian keuntungan dari Akaun Peserta dan lebihan Akaun Khas Peserta.

  • Jika berlaku kematian, manfaat yang dibayar adalah jumlah perlindungan + Akaun Peserta Terkumpul + keuntungan Akaun Peserta.

  • Sekiranya berlaku keilatan kekal dan menyeluruh, jumlah perlindungan akan dibayar dalam 5 pembayaran. 10% daripada jumlah perlindungan serta amaun terkumpul dan keuntungan dari Akaun Peserta apabila sahnya keilatan, 10% pada ulang tahun pertama hingga tahun ketiga dan bakinya sebanyak 60% pada tahun keempat dari tarikh keilatan.

  • Nilai serahan Akaun Peserta terkumpul dari tahun kedua penyertaan. Boleh dikeluarkan tanpa perlu bayar balik.

  • Atas apa juga sebab, sekiranya anda tidak dapat meneruskan sumbangan, anda boleh memilih satu daripada pilihan di dalam ‘peruntukan bukan lucuthak’ untuk meneruskan penyertaan.


  MENJANGKAU HARAPAN MEMUGAR IMPIAN

  MENJANGKAU HARAPAN MEMUGAR IMPIAN
  Ketika mengendalikan Sistem SISMEP di Permatang Pauh. Sistem ini dapat mengenalpasti pengundi setiap rumah.

  Tuesday, October 28, 2008

  SALCRA SUCK THE BLOOD OF THE IBAN:

  SALCRA HELP REDUCE RURAL POVERTY: JABU

  Last year 5,433 participants received a total of RM12.4 Million in dividens from Salcra. " A total 11,470 hectares of land(our grandfathers' land) are now planted with oil palm, and from this total 9,932 hectares have already matured and bearing fruits.

  courted from: Borneo Post August 31, 2008.

  Analysis:-

  The Facts:-

  1. RM 12.4 Million divided by 5,433 participant and prorated by 12 months = RM 190.20 each month.
  2. 9,932 hectares time 30 tons time RM 410.00 per ton prorated by 12 months = RM 10,180,300.00 /month.
  3. RM 10,180,300.00 divided by 5,433 participant = RM 1,873.79 / month (if they do their own)
  4. 9,932 hectares NCR land valued at RM8,000.00 per hectare = RM 79,456,000.00 (NCR land value)

  Questions:
  1. Is RM190.20 per month reduce rural poverty ?
  2. Can rural people (Salcra particiapnt)send their kids to world's blue chips univeristy like Jabu(Chairman)?
  3. Who really benefited from Salcra?