Twitter Updates

  follow me on Twitter

  Papan Kenyataan


  Custom Glitter Text  Myspace Photo Cube


  PLAN MESRA - TAKAFUL ETIQA

  Manfaat Utama

  • Perlindungan dibolehkan sehingga umur 80 tahun.

  • Akhir tempoh kontrak keseluruhan Akaun Peserta akan dipulangkan + perkongsian keuntungan dari Akaun Peserta dan lebihan Akaun Khas Peserta.

  • Jika berlaku kematian, manfaat yang dibayar adalah jumlah perlindungan + Akaun Peserta Terkumpul + keuntungan Akaun Peserta.

  • Sekiranya berlaku keilatan kekal dan menyeluruh, jumlah perlindungan akan dibayar dalam 5 pembayaran. 10% daripada jumlah perlindungan serta amaun terkumpul dan keuntungan dari Akaun Peserta apabila sahnya keilatan, 10% pada ulang tahun pertama hingga tahun ketiga dan bakinya sebanyak 60% pada tahun keempat dari tarikh keilatan.

  • Nilai serahan Akaun Peserta terkumpul dari tahun kedua penyertaan. Boleh dikeluarkan tanpa perlu bayar balik.

  • Atas apa juga sebab, sekiranya anda tidak dapat meneruskan sumbangan, anda boleh memilih satu daripada pilihan di dalam ‘peruntukan bukan lucuthak’ untuk meneruskan penyertaan.


  MENJANGKAU HARAPAN MEMUGAR IMPIAN

  MENJANGKAU HARAPAN MEMUGAR IMPIAN
  Ketika mengendalikan Sistem SISMEP di Permatang Pauh. Sistem ini dapat mengenalpasti pengundi setiap rumah.

  Wednesday, May 6, 2009

  Hope Over Fear….Finally Sarawak Government Defeated over NCR…Rakyat Gawai Gift

  Finally the Sarawak Government was defeated today, as the federal Court has upheld the concept of NCR to Natives, to include not only Temuda (cultivated Land) but also also Pulau (communal forest) and pemakai Menoa (territorial Domain).

  In case initiated by local Malay Madehi Salleh to claim his NCR rights over former Sarawak Shell Concessions land in Miri. A new Hope for the Dayak people to claim back their NCR lands that has been taken by the BN Sarawak.

  Dayak Nation would like to thank Makanda Singh Shandu and his son Sathinda that represented Madeli. Taib and the rest of BN Sarawak must return back NCR land to the natives now. More news in Malaysinkini. Please spread the Goodnews to all Natives of Sarawak.- From DayakNation