Twitter Updates

  follow me on Twitter

  Papan Kenyataan


  Custom Glitter Text  Myspace Photo Cube


  PLAN MESRA - TAKAFUL ETIQA

  Manfaat Utama

  • Perlindungan dibolehkan sehingga umur 80 tahun.

  • Akhir tempoh kontrak keseluruhan Akaun Peserta akan dipulangkan + perkongsian keuntungan dari Akaun Peserta dan lebihan Akaun Khas Peserta.

  • Jika berlaku kematian, manfaat yang dibayar adalah jumlah perlindungan + Akaun Peserta Terkumpul + keuntungan Akaun Peserta.

  • Sekiranya berlaku keilatan kekal dan menyeluruh, jumlah perlindungan akan dibayar dalam 5 pembayaran. 10% daripada jumlah perlindungan serta amaun terkumpul dan keuntungan dari Akaun Peserta apabila sahnya keilatan, 10% pada ulang tahun pertama hingga tahun ketiga dan bakinya sebanyak 60% pada tahun keempat dari tarikh keilatan.

  • Nilai serahan Akaun Peserta terkumpul dari tahun kedua penyertaan. Boleh dikeluarkan tanpa perlu bayar balik.

  • Atas apa juga sebab, sekiranya anda tidak dapat meneruskan sumbangan, anda boleh memilih satu daripada pilihan di dalam ‘peruntukan bukan lucuthak’ untuk meneruskan penyertaan.


  MENJANGKAU HARAPAN MEMUGAR IMPIAN

  MENJANGKAU HARAPAN MEMUGAR IMPIAN
  Ketika mengendalikan Sistem SISMEP di Permatang Pauh. Sistem ini dapat mengenalpasti pengundi setiap rumah.

  Wednesday, May 21, 2008

  JENTAYU YANG LUKA (Untuk Wan Azizah)

  Oleh Usman Awang

  Tiba-tiba dia bangkit
  Dengan kelembutan yang tetap sopan
  Berdiri di barisan paling hadapan
  Sebagai pahlawan keadilan

  Lama dulu wajahnya tersembunyi
  Di belakang pemimpin berani sang suami
  Mengintip dengan mata kecilnya
  Segala tingkah dan senyuman pura-pura
  Si pengampu yang bermuka dua
  Si penyembah yang berjiwa hamba
  Si pengemis segenggam laba

  Dia adalah jentayu yang luka
  Terbang mengepak menyonsong gumpalan awan
  Mencakar menjeritkan kebebasan dan keadilan
  Mencabar dunia yang semakin kejam.